ALUMNI : Kuliah ke Luar Negeri Hanyalah Satu dari Jutaan Mimpi ku

Saya terlahir pada 21 Maret 1986 dengan nama Putu Hangga Nan Prayoga. Nasib membawa saya menuju gerbang ITS di jurusan Teknik Perkapalan pada tahun 2003 lewat jalur PMDK. Boleh dibilang, Perkapalan bukanlah cita-cita dan pilihan utama saya sejak dahulu, namun saya punya rasa ketertarikan yang kuat terhadap lekuk badan kapal dan alasan mengapa benda sebesar[…]